آخرین پروژه های تکمیل شده مشتریان

نمونه کارها

خبرگـــزاری رونـــا

خلق آثار ماندگار

استودیـــو رونـــا

نظرات مشتریان ما

وظیفه حرفه ای این آژانس حکم می‌کند که آسیب‌های ناشی از تبلیغات را به حداقل کاهش دهد و راه را برای فعالیت دیگر گروه‌های همکار؛ البته با شیوه‌های اصولی، اخلاقی و روز دنیا هموار کند.

مهسا راد

آژانس تبلیغاتی تمام سرویس رونا باید بکوشد، خدمت‌رسانی در زمینه مشاوره بازاریابی و همچنین تولیدات محتوای استاندارد و پیام مخاطبان را به درستی به جامعه هدفتان منتقل کند.

مهدی امینی

مراحل کار

1- جلسه

جلسه به منظور حل مسائل، تصمیم گیری، اطلاع رسانی، ارزیابی، بیان اهداف و انتظارات و همچین آشنایی بیشتر بین طرفین برگزار می‌شود.

2- برنامه ریزی

اولویت بندی، تعیین هدف و تصمیم گیری در مورد اینکه چه کارهایی باید انجام شود . تجسم و طراحی وضعیت مطلوب در آینده، فرآیند تفکر قبل از عمل .

3- اجرا کردن

اجرای تمامی ایده ها و طرح‌های تایید شده در مراحل قبل، انجام وظیفه اصلی تیم، به کارگیری تمام توانایی‌های اعضای تیم، فرآیند تبدیل تفکر به عمل.

4- آزمایش

مرحله‌ی آزمودن نتیجه کار و میزان بازدهی، بررسی عملی شدنم یا نشدن خواسته‌ها و انتظارات مشتری از تیم، مرحله ای که کار تیم مورد آنالیز قرار می‌گیرد.

5- تحویل پروژه

در این مرحله کار با درنظر گرفتن تمامی سفارشات و انتظارات مشتری تحویل داده خواهد شد، مرحله نهایی کار تیم تبلیغات رونا.

آژانس رسانه و تبلیغات رونا

تغییر دنیای شما

شروع کنید!